Over ons

De Vreedzame School
De Lambertusschool is een Vreedzame school. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Thematisch werken
Op onze school wordt thematisch gewerkt. In de onderbouw werken de groepen 1 t/m 4 nauw samen. Daar wordt voornamelijk ingestoken op spel, woordenschat uitbreiding en creatieve verwerking. De leerlingen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaan 2 middagen per week aan de slag met een thema. De onderzoekende houding van kinderen wordt hierin gestimuleerd. Binnen deze setting krijgt het coöperatief leren veel aandacht. 

Cultuurvoorlopersschool 
Al een flink aantal jaren kopen de Astense scholen cultuureducatie centraal in. Elke groep heeft daarom een of meerdere culturele activiteiten op het programma. In ons totale programma missen we echter de expliciete aandacht voor muziek. Om middelen te genereren om muziek wat naar voren te schuiven, hebben we ons gemeld als cultuurvoorloperschool. Met de beschikbare subsidie geven we het muziekonderwijs een impuls.