Oudervereniging

Al vanaf 1975 kent de St. Lambertusschool een oudervereniging. Alle ouders worden automatisch aangemeld als lid en worden vertegenwoordigd door een bestuur. Dit bestuur bestaat uit ouders van leerlingen uit zoveel mogelijk verschillende groepen.

De oudervereniging heeft twee hoofdtaken. Op de eerste plaats behartigt ze de belangen van alle ouders zo goed mogelijk. Vanuit het oogpunt van de ouders, bespreekt het bestuur in een maandelijkse vergadering op positief kritische wijze het reilen en zeilen binnen de school. Hieruit volgen aanbevelingen die worden voorgelegd aan de school(directie). Andersom kan het bestuur als klankbord dienen voor het onderwijsteam, waarvan in elke vergadering iemand aanwezig is. Op de tweede plaats verleent de oudervereniging haar diensten bij het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen en het onderwijsteam. Het bestuur denkt mee over de invulling ervan, doet voorstellen voor nieuwe activiteiten en helpt bij het mobiliseren van ouders om de betreffende activiteit tot een succes te maken.

Contributie
De contributie voor het lidmaatschap van de oudervereniging bedraagt € 15,- per kind per jaar. Gedurende het schooljaar ontvangen alle ouders hiervoor een nota. De financiën van de oudervereniging staan los van de financiën van de school. De vereniging is echt van de ouders en geen onderdeel van de school zelf. Als ouders, om welke reden dan ook, geen lid wensen te zijn, kunnen ze dat kenbaar maken bij een bestuurslid. De leden van het bestuur staan vermeld op de website.

Bestuur
Het bestuur van de oudervereniging van de St. Lambertusschool bestaat momenteel uit negen leden die met veel enthousiasme de vereniging draaiende houdt. Heb jij interesse om deel uit te maken van het bestuur van de oudervereniging, dan ben je natuurlijk van harte welkom.

Kun jij de volgende vragen met een volmondig “ja” beantwoorden:

  • Voel je je betrokken bij de school van je kind?
  • Vind je het prettig met het onderwijsteam samen te werken?
  • Wil je goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen op school?
  • Wil je meedenken met het onderwijsteam over allerlei alledaagse schoolzaken?
  • Vind je het leuk om over mogelijke nieuwe activiteiten na te denken?*
  • Lijkt het je leuk om (in samenwerking met het team) activiteiten te organiseren? (o.a. barbecue, carnaval, sponsorloop Sint Maarten)

DAN BEN JIJ GESCHIKT ALS NIEUW BESTUURSLID VAN DE OUDERVERENIGING!

*) De afgelopen jaren zijn er door de oudervereniging (in samenwerking met het team) een aantal zaken opgezet: de nieuwsbrief, het rondleiden en begeleiden van nieuwe ouders en leerlingen op school, de enquête, het belichten van het thema:" normen en waarden" (pesten) en het luizenprotocol.

Wat wordt van je verwacht als bestuurslid van de oudervereniging?

  1. Je komt éénmaal per twee maanden naar de vergadering van de oudervereniging.
  2. Je fungeert als aanspreekpunt voor alle ouders.
  3. Je mag helpen bij het organiseren van activiteiten voor school in één van de betreffende werkgroepjes, die je aanspreekt.

Je twijfelt nog?
Spreek één van de bestuursleden van de oudervereniging aan om te horen hoe zij het ervaren (zie de knop "Bestuur Oudervereniging"). Vraag de agenda en notulen van de vergadering bij ons op om een goed beeld te krijgen van wat we doen. Er is ook de mogelijkheid om één van onze vergaderingen bij te wonen om te zien wat we doen! De kalender laat zien, wanneer de vergaderingen zijn, zodat je kunt aanschuiven. Laat het wel even vooraf weten, als je van plan bent een vergadering bij te wonen.

Bedenk dat alle kinderen gebaat zijn bij een goed functionerende oudervereniging! Mail de oudervereniging.
 

Bestuur oudervereniging