(G)MR

Medezeggenschap op basisschool St. Lambertus

De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is te vergelijken met de OndernemingsRaad in het bedrijfsleven. In de MR op onze school hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. De MR denkt mee over allerlei beleidszaken. Ze kan daarbij adviseren. Soms ook meebeslissen. De directeur is formeel geen lid, maar adviseur van de MR. Daarnaast is er ook een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) op Prodas-niveau.

Lees meer over de (G)MR