Leerlingenraad

Doel:

  • Kinderen mee laten denken over het reilen en zeilen in de school.
  • De ideeën van kinderen serieus nemen.
  • Kinderen leren met elkaar overleggen en bespreken samen wat de school ten goede zal komen.
  • Kinderen leren om de gemaakte afspraken ook uit te voeren.

Wie zitten er in de leerlingenraad:
2 kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Ieder jaar vertrekken de kinderen die in gr. 8 zitten. Van onderaf vindt er aanvulling plaats.

Frequentie: De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar.
 
Organisatie
De directeur organiseert de leerlingenraad. Hij stuurt aan en is bij de vergaderingen aanwezig. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt er een voorzitter (gr. 8) en een notulist aangewezen. De notulist maakt een kort verslagje waarin de afspraken staan die gemaakt zijn. Via de mail wordt dit verslag binnen een week naar de overige leden gestuurd. De leerlingenraad wordt voorbereid in de klassen. De vertegenwoordigers uit de groepen verzamelen onderwerpen die ze meenemen naar de leerlingenraad. De directeur mailt van te voren naar de leerkrachten met de vraag of zij in de kring willen bespreken wat de vertegenwoordigers mee zullen nemen naar de leerlingenraad. De vertegenwoordigers van de leerlingenraad krijgen tijdens schooltijd de gelegenheid om de plannen uit te voeren. De leerkrachten ondersteunen hen hierbij. De directeur zorgt dat de teamleden op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. Zij ontvangen de notulen van de leerlingenraad. Soms komen onderwerpen/vragen  terug op de teamvergadering.