Groep 9

Op donderdagmiddag van kwart voor 1 tot kwart voor 2 werken er kinderen uit de bovenbouw in groep 9 en van kwart voor 2 tot half 3 komen de kinderen uit de onderbouw bij elkaar. De kinderen worden begeleid door de IB-er van onze school, Marlies van den Boomen.

In groep 9 wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten: 

  • Leren denken. Nadenken over jezelf, goede en zwakke kanten. Maar vooral focussen op gedrag en vaardigheden die nodig zijn voor een juiste mindset.
  • Leren leren. Middels uitdagende opdrachten die een beroep doen op hogere denkvaardigheden worden kinderen uitgedaagd. Dit kunnen creatieve en onderzoekende denkopdrachten zijn.
  • Onderzoeken. Met behulp van een stappenplan leren kinderen een onderzoekende houding ontwikkelen.

Als we starten met de les pakken de kinderen een spel uit de kast. Het samen een spel spelen met regels en afspraken. Er wordt een beroep gedaan op het logisch denken en het beredeneren. Er is ook aandacht voor het creatieve. De kinderen krijgen de opdracht om een situatie te veranderen, een ontwerp te maken. Het gaat er vooral om dat ze proberen 'out of the box' te denken. 

We vinden het ook belangrijk dat de kinderen met elkaar in gesprek gaan. Aan de hand van uitspraken proberen we met de kinderen te filosoferen en begrip op te brengen voor elkaars mening en dat allemaal in een relaxte sfeer. Het is volop genieten.