Leerlingbegeleiding

Interne begeleiding
Onze interne begeleiders zorgen er samen met de leerkrachten voor dat onze leerlingen de begeleiding en zorg krijgen die ze behoeven. 

Verlies en rouw
We vinden het belangrijk dat er op élke school een contactpersoon verlies en rouw is, die goed op de hoogte is van deze problematiek. Ilse Joosten is op onze school het contactpersoon. Klik hier voor het document 'aandacht voor verlies en rouw op de basisschool'.

Groep 9
Op donderdagmiddag van kwart voor 1 tot kwart voor 2 werken er kinderen uit de bovenbouw in groep 9 en van kwart voor 2 tot half 3 komen de kinderen uit de onderbouw bij elkaar. De kinderen worden begeleid door de IB-er van onze school, Marlies van den Boomen.

In groep 9 wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten:

  • Leren denken. Nadenken over jezelf, goede en zwakke kanten. Maar vooral focussen op gedrag en vaardigheden die nodig zijn voor een juiste mindset.
  • Leren leren. Middels uitdagende opdrachten die een beroep doen op hogere denkvaardigheden worden kinderen uitgedaagd. Dit kunnen creatieve en onderzoekende denkopdrachten zijn.
  • Onderzoeken. Met behulp van een stappenplan leren kinderen een onderzoekende houding ontwikkelen.

Als we starten met de les pakken de kinderen een spel uit de kast. Het samen een spel spelen met regels en afspraken. Er wordt een beroep gedaan op het logisch denken en het beredeneren. Er is ook aandacht voor het creatieve. De kinderen krijgen de opdracht om een situatie te veranderen, een ontwerp te maken. Het gaat er vooral om dat ze proberen 'out of the box' te denken. 

We vinden het ook belangrijk dat de kinderen met elkaar in gesprek gaan. Aan de hand van uitspraken proberen we met de kinderen te filosoferen en begrip op te brengen voor elkaars mening en dat allemaal in een relaxte sfeer. Het is volop genieten.

Spaans 
Sinds een jaar of vier, vijf hebben geven we de kinderen van de Lambertusschool de gelegenheid om Spaanse les te volgen. Een tweetal ouders, native speakers, geven deze Spaanse les. We vinden het geweldig dat zij ons hierbij helpen en ondersteunen. In overleg met de leerkrachten word bepaald welke leerlingen deel kunnen nemen aan de Spaanse les. De les vindt in principe iedere vrijdagochtend plaats en komt dus in plaats van een ander vak. 

Meer informatie over de onze leerlingbegeleiding kunt u teruglezen in onze schoolgids.