Regels en afspraken

Om ervoor te zorgen dat iedereen met een goed gevoel naar school gaat en zich prettig en veilig voelt op school zijn er regels en afspraken geformuleerd.

Gezonde school
Sinds augustus 2012 is het continurooster in gebruik. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag overblijven. Door de ingekorte lunchpauze eindigt de middagschooltijd om 14.45 uur.

Om 12 uur gaan de kinderen - samen met de eigen leerkracht - eten in de klas. Om 12.15 uur begint de pauze, die duurt tot 12.45 uur. Tijdens de pauze spelen de kinderen buiten en wordt er door de leerkrachten gesurveilleerd. Bij slecht weer wordt er binnen gepauzeerd. We vinden het erg belangrijk dat er gezond geluncht wordt. Ook het eten van gezonde pauzehapjes vinden we van belang. Hier kunt u vinden wat ons schoolfruitbeleid inhoudt.

Communicatieafspraken
Op schoolniveau zijn er communicatieafspraken gemaakt met betrekking tot communicatie tussen school en ouders/verzorgers. Hier kunt u lezen welke afspraken op onze school gelden. 

Verkeersregels
Omdat veiligheid van de kinderen erg belangrijk is, willen wij de verkeersregels die rondom onze school gelden onder uw aandacht brengen. Onze school neemt deel aan de BVL (BrabantVeiligheidsLabel). BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie. Hier kunt u ons BVL-label vinden.