Welkom in groep 6a!

28 augustus 2019

We zijn weer begonnen!

  • De volgende toppers zitten in groep 6a: Milou, Jytte, Lara, Hermon, Sayid, Lotte, Janne, Mali, Jesse, Evie, Pim, Puck, Jente, Romy, Jette, Myrthe, Gwen, Tim, Timo, Isa, Saar, Hugo, Jayena en Saad.
  • We hebben deze eerste weken elkaar leren kennen en al een beetje kunnen wennen.
  • De eerste twee weken behandelen we iedere dag een les uit de 'Vreedzame School'. Het eerste thema is: 'We horen bij elkaar'. In dit blok staat het werken aan een positief werkklimaat centraal. We hebben de regels van de school besproken, samen de klassenregels bedacht en we hebben allemaal teen taak/verantwoordelijkheid in de klas gekregen. De leerlingen hebben deze taken zelf bedacht en naar een taak gesolliciteerd.
  • Bij rekenen werken we op de Chromebooks met de nieuwe rekenmethode 'de Wereld in getallen 5'. Iedere leerling heeft een Chromebook tot zijn/haar beschikking en we verwerken de leerstof digitaal. Hierbij werken de leerlingen ook nog in een schrift om de berekeningen/denkstappen te noteren en af en toe werken we in een werkboekje. 

De komende weken nemen we de tijd om elkaar nog beter te leren kennen en aan elkaar te wennen!

Terug naar overzicht