Welkom in groep 5!

23 augustus 2019

Jippie, het schooljaar is weer begonnen!

  • De volgende kanjers zitten dit jaar in deze groep 5: Carolina, Muriel, Maud v.d. B, Huub, Evi, Anne, Mark, Stijn H, Demi, Lisa, Stijn L, Sabrin, Raf, Zain, Teun, Niels, Daan, Dries, Joep, Maud, Sjors 
  • Onze juffen zijn: Ingrid (maandag, dinsdag en vrijdag) Henriëtte (woensdag en donderdag)             
  • We zijn deze week gezellig gestart. Natuurlijk heeft ieder kind over de vakantie mogen vertellen.
  • De eerste week hebben we iedere dag  les uit de vreedzame school gegeven. Dit gaan we ook in de tweede week doen. Het eerste thema  van de vreedzame school is: 'Wij horen bij elkaar'  Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat. De kinderen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.
  • Verder zijn we fijn aan de slag gegaan met de nieuwe rekenmethode 'wereld in getallen 5'. Deze methode biedt de lesstof digitaal aan. Ieder kind heeft daarom ook een eigen chromebook tot zijn/haar beschikking. Daarnaast werken ze ook af en toe in een werkboekje.

 

Terug naar overzicht