21ste eeuwse vaardigheden

4 december 2018

Ook op kleuterniveau werken we aan de vaardigheden die de kinderen nodig hebben in de maatschappij van de toekomst!

Probleemoplossend leren.
Tijdens het werken rondom de prentenboeken: Mag ik meedoen en De Spiekpietjes SOS De Stoomboot (thema's van de Kleuteruniversiteit), hebben de kinderen te maken gekregen met het probleemoplossend leren. Deze vaardigheid is onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden die kinderen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst.
Dit lijkt voor kleuters nog ver van hun bed, maar ook op hun niveau zijn er veel activiteiten te doen die hen hierin stapsgewijs begeleiden.
Het probleemoplossend leren omvat tal van andere vaardigheden als: creatief denken, sociale vaardigheden, samenwerken en communiceren. Het is mooi om te zien hoe kinderen een probleem oplossen als b.v. een schroef, die onder in een buis van de motor van de stoomboot ligt, waardoor deze niet verder kan varen, uithalen.
Er worden oplossingen aangedragen die door anderen meteen weer worden weerlegd, waarop weer standpunten aangebracht worden waarom het wel zo zou kunnen. Discussies op kleuterniveau!. Het vraagt heel wat communicatieve vaardigheden om duidelijk te maken wat voor oplossing jij bedacht hebt en heel wat overredingskracht om anderen te overtuigen. Het probleemoplossend leren is een vast een onderdeel op ons programma en is tevens een voorbereiding op het onderzoekend leren wat de kinderen in de hogere groepen doen tijdens het thematisch werken.

Voorbeeld van probleemoplossend leren:
Flessenpost: Leuk, maar hoe krijgen we een brief uit een fles van glas, zonder dat het glas in het rond vliegt?
We wikkelen hem in papier! Proberen leerde dat met een hamer van hamertje tik en een blok uit de bouwhoek de fles niet kapot te krijgen was. Oplossing: op zoek naar een echte hamer! Dat werkte wel! Toen kon de brief worden voorgelezen!

Terug naar overzicht