2018-2019

 In groep 3 zitten de volgende kinderen:
Karel,
Hannah, Bas, Rens, Daan, Stef,
Minke, Guusje, Elise, Max, Lars, Suus,
Niels, Nora, Cas, JustOnze juffen zijn:
Neeltje (maandag, dinsdag en vrijdag)
Henriëtte (woensdag en donderdag) 

Op maandagmiddag gaan onze kinderen van groep 3 samen
gymmen met de kinderen van groep 4. Hiervoor hebben ze een
shirtje, korte broek en gymschoenen nodig. De gymles wordt
verzorgd door Jennemieke Goorts. Zij is van Sportstuif.  

Op donderdagmiddag gaan we samen met groep 4 zwemmen
in de Schop. Dit gebeurt onder begeleiding van Juf Henriëtte.
Om 12.45 uur vertrekken we met de bus. Van 13.00 uur
tot 13.30 uur vindt de zwemles plaats.


November

De Vreedzame school
blok 3

'We hebben oor voor elkaar'


Doel: Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden,
zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen,
verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van
mening overbruggen.


Veilig leren lezen
    Kern 3 

Letters die aangeboden worden: d – oe – k – ij – z

Woorden die bij kern 3 aangeleerd worden zijn : 

doos, poes, koek, ijs, zeep

Herhaling van de letters van kern 1 en 2:

m – r – v – i – s – aa – p – e – t – ee – n – b – oo

Woorden en zinnen

Uw kind is bij het begin van kern 3 alweer een week of 7 in groep 3.
Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet
alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op
verschillende manieren.

Een voorbeeld van zo’n oefening is het invullen van letters in
woorden waarin een letter ontbreekt. Bij het stukje ‘-en’ kan het
kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken.
Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk
woord bedoeld is (ben, pen of ren).

Uw kind leest ook al korte zinnen:

ik eet een vis. 
een kip en een aap. 
tim zit bij een boom.

Veilig & Vlot

Waarschijnlijk heeft u al vaker gehoord dat er op school gewerkt
wordt met Veilig & Vlot? 
Veilig & Vlot is een boekje met
woordrijtjes die opklimmen in moeilijkheid. Uw kind leert hiermee
niet alleen correct, dus foutloos woorden lezen, maar juist ook vlot.
Vlot lezen is een belangrijke voorwaarde voor het begrijpend lezen.


Sinterklaas

Elk jaar is er tijdens de intocht van Sinterklaas een school uit Asten
VIP-school. Dit jaar hebben wij deze eer.
We ontvangen Sinterklaas op ons schoolplein en verzorgen met
de kinderen een tweetal optredens in de Klepel. Wij vragen
jullie daarom alvast om zondagmiddag 18 november vrij te houden.

 

Augustus - September

De Vreedzame school
Blok 1

We horen bij elkaar
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1.
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief
werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels
maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met
elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van
de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het
nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en
elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je
geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over
iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”.
Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij
van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’.
Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand.
De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.  
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen
uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben
voor de mening van anderen. Om de sfeer direct goed neer te
zetten hebben de kinderen de eerste twee weken
iedere dag een Vreedzame School les. Bij de andere blokken
hebben de kinderen iedere week één les.