Klassenouders.

Iedere groep beschikt over tenminste één klassenouder. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij de organisatie en uitvoering van groepsactiviteiten, zoals excursies, festiviteiten of lesgebonden activiteiten.
In principe is een klassenouder één schooljaar 'in dienst'.

Het bestuur van de Oudervereniging initieert diverse activiteiten en biedt hand- en spandiensten of coördineert deze bij activiteiten op de school. De klassenouders hebben hier ook een heel belangrijke rol. 

De taken van de klassenouders zijn:
- Eerste contactpersoon/aanspreekpunt richting de oudergroep voor de leerkracht van de desbetreffende groep
- Helpen zoeken/regelen hulp bij activiteiten en vervoer naar externe locaties
- Met de leerkracht van gedachten wisselen over groepsactiviteiten
- Contactpersoon voor ouders richting bestuur Oudervereniging


De klassenouders van schooljaar 2017-2018
groep 1-2:       Andrea Kleuskens en Natascha van der Putten
groep 2-3:       Annemarie Caris en Fiona Welten
groep 4-5:       Annemarie Caris en Sandra Maas
groep 5-6:       Hedwig Driessen, Hind Sabbar en Moniek Stienen
groep 7:          Pascal Maas
groep 8:          -