Leerlingenraad                         
 
Doel:
- Kinderen mee laten denken over het reilen en zeilen in de school
- De ideeŽn van kinderen serieus nemen
- Kinderen leren met elkaar overleggen en bespreken samen wat de school ten goede zal komen
- Kinderen leren om de gemaakte afspraken ook uit te voeren
 
Wie zitten er in de leerlingenraad:
- 2 kinderen uit de groepen 6 t/m 8
- Ieder jaar vertrekken de kinderen die in gr 8 zitten. Van onderaf vindt er aanvulling plaats
 
Frequentie
De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar.
 
Organisatie
De directeur organiseert de leerlingenraad. Hij stuurt aan en is bij de vergaderingen aanwezig.
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt er een voorzitter (gr. 8) en een notulist aangewezen.
De notulist maakt een kort verslagje waarin de afspraken staan die gemaakt zijn. Via de mail wordt dit verslag binnen een week naar de overige leden gestuurd.
De leerlingenraad wordt voorbereid in de klassen. De vertegenwoordigers uit de groepen verzamelen onderwerpen die ze meenemen naar de leerlingenraad.
De directeur mailt van te voren naar de leerkrachten met de vraag of zij in de kring willen bespreken wat de vertegenwoordigers mee zullen nemen naar de leerlingenraad.
De vertegenwoordigers van de leerlingenraad krijgen tijdens schooltijd de gelegenheid om de plannen uit te voeren. De leerkrachten ondersteunen hen hierbij.
De directeur zorgt dat de teamleden op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. Zij ontvangen de notulen van de leerlingenraad. Soms komen onderwerpen/vragen  terug op de teamvergadering. 
De Leerlingenraad:

 

v.l.n.r.: DaniŽl, Femmy, Willem, Nine, Bram en Lenny
 
 

Daniel (groep 6):
Hallo ik ben DaniŽl. Ik vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten omdat het leuk is om te vergaderen en omdat het leuk is om over schoolzaken te praten.

Femmy (groep 6):
Ik ben Femmy, 9 jaar oud en zit in de leerlingenraad. 
Ik vind de leerlingenraad leuk omdat we op deze manier de school kunnen verbeteren. 

Willem (groep 7):
Hallo ik ben Willem en zit in groep 7.
Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het super leuk vind om mee beslissingen te nemen. 

Nine (groep 7):
Hallo ik ben Nine. Ik zit in groep 7. 
Willem en ik maken om de keer een notulen. 

Bram (groep 8):
Ik ben Bram en ben 11 jaar.
ik ben de voorzitter van de leerlingenraad

Lenny (groep 8):
Ik ben Lenny en ben 11 jaar.
ik ben lid van de leerlingenraad. In de leerlingenraad maken we plannen voor de school en bedenken we hoe we de school leuker kunnen maken